Jiangsu LTEC Electric Co., Ltd.
No. 86 Mei Gui Road, Kunshan Development Zone,
Kunshan, 215300, Jiangsu Province, China
Tel: 86-512-57628055
Fax: 86-512-57628056
info@ltec.com.cn

Gene
General Manager
Tel: 86-512-57628055-8009   
Fax: 86-512-57628056 
gsz@ltec.com.cn
Cassie Kong
Overseas Business Manager
Tel: +86-512-57628055-8016
Fax: 86-512-57628056
kcx@ltec.com.cn
Grace Yan
Overseas Business Executive
Tel: +86-512-57628055-8016
Fax: 86-512-57628056
yly@ltec.com.cn
Alina Deng
Regional Manager
Tel: +86-512-57628055-8017
Fax: 86-512-57628056
dl@ltec.com.cn

Contact us

Tel: +86-512-57628055
Fax:86-512-57628056
E-Mail:info@ltec.com.cn

Details